TIN TỨC CHUNG

Cụm Thi đua số I đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Ngày đăng 16/03/2023 | 14:48  | Lượt xem: 48

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ ba thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; năm có các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước: Kỷ niệm 51 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và kỷ niệm 76 năm Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023); Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế (27/02/1955 – 27/02/2023). Đẩy mạnh thi đua, Cụm Thi đua số I - Trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã ký giao ước thi đua năm 2023 cam kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể giao ước gồm 10 nội dung gồm thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan. Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 mà Sở Y tế Hà Nội và UBND Thành phố giao. Tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố. Phấn đấu 100% các phong trào thi đua được phát động có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Thi đua chào mừng các sự kiện chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2023; Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2023 gắn với việc tuyên truyền những thành tựu đạt được trong lĩnh vực về Y tế dự phòng; Kiểm nghiệm; khám, chữa bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô năm 2023.

Phong trào thi đua Cụm thi đua số 1 được chia thành 3 đợt trọng tâm trong năm 2023. Đợt I: Từ 01/01/2023 đến hết 30/4/2023 với chủ đề "Mừng Đảng, Mừng xuân, mừng đất nước đổi mới". Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 48 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam; Đợt II: Từ 01/5/2023 đến tháng 31/7/2023, tổ chức phát động thi đua chào mừng 94 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 51 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và kỷ niệm 76 năm Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), 137 năm Quốc tế lao động, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; Đợt III: Từ 01/8/2023 đến 31/12/2023, chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng 69 năm ngày giải phóng Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Thành phố.

Đồng thời, triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện và chất lượng hoạt động công đoàn các cấp tại các đơn vị. Ban hành chế tài xử lý vi phạm cụ thể đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Định kỳ theo quy định các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng: Tích cực tuyên truyền thực hiện phòng trào “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào “ Người tốt – Việc tốt”, khen thưởng thành tích đột xuất, khen tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; chú trọng đề nghị Thành phố, Nhà nước khen thưởng cho người lao động, công chức, viên chức có phát minh sáng chế, sang kiến mang lại hiệu quả cao, khen thưởng cho các nhân người nước ngoài có đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển lĩnh vực y tế thủ đô. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị, của Ngành và của Thành phố. Triển khai công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

Thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tăng cường công tác tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa, gắn biển công trình; tổ chức giao lưu gặp mặt biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thi đua đảm bảo an ninh Quốc phòng và tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “ nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo” : tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới vào thực tiễn chuyên môn.

Tiếp tục thi đua thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị. Tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong các cơ sở y tế và khám bệnh, chữa bệnh của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Ngành y tế Thủ đô.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua khác do Sở Y tế và Thành phố phát động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2023.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua xuất sắc.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng và thực hiện quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, đóng góp xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số I. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023.

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1209
Lượt truy cập trong tuần: 7804
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1275654
Tổng số lượt truy cập: 39318964
Về đầu trang