TIN TỨC CHUNG

Hà Nội thực hiện các giải pháp để hoàn thành 24 chỉ tiêu hành động vì trẻ em
Ngày đăng 03/06/2021 | 17:16  | Lượt xem: 96

Ngày 3/6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.

Với mục tiêu chung là đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện của trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thành phố cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Bảo đảm việc lồng ghép và gắn việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch này với thức hiện các kế hoạch liên quan đến trẻ em đang được UBND thành phố chỉ đạo và với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các địa phương. Đồng thơi, ưu tiên đầu tư cho khu vực miền núi, địa bàn khó khăn, các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành 24 chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2030, trong đó có 7 chỉ tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; 7 chỉ tiêu về bảo vệ trẻ em; 7 chỉ tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; 3 chỉ tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Trong kế hoạch, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội là cơ quan Thường trực chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được xác định trong kế hoạch; đưa và lồng ghép các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vào kế hoạch của ngành hằng năm.

Trong đó, Thành phố giao Sở Y tế chủ trì thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được giao; tham mưu thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, ưu tiên các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, trẻ em di cư, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; đẩy mịnh cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan giám định pháp y thuộc thẩm quyền ưu tiên giám định kịp thời đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện công việc được giao góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch để báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, rà soát việc bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn, thương tích trẻ em; chỉ đạo xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Duy Tuân

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1671
Lượt truy cập trong tuần: 159504
Lượt truy cập trong tháng: 1134812
Lượt truy cập trong năm: 6279425
Tổng số truy cập: 14399458
Về đầu trang