TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên Cổng giám định bảo hiểm y tế
Ngày đăng 16/03/2023 | 14:46  | Lượt xem: 181

Sở Y tế vừa có Công văn số 1011/SYT-KHTC về việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định bảo hiểm y tế (BHYT) triển khai Đề án 06, gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội nhận được Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 07-3-2023 của Bộ Y tế về việc liên thông dữ liệu giấy chúng sinh, giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06. Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Hà Nội thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên Cổng giám định bảo hiểm y tế (ảnh sưu tầm).

Đối với dữ liệu giấy chứng sinh thực hiện cấp theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24-10-2012; Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27-10-2015; Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27-9-2019 của Bộ Y tế. Sau khi cấp giấy chứng sinh cho sản phụ, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số giấy chứng sinh lên Cổng giám định BHYT.

Đối với dữ liệu giấy báo tử thực hiện cấp giấy báo tử theo Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28-12-2020 về quy định mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi cấp giấy báo tử, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT.

Về hình thức thực hiện: Cách 1: Trích chuyển dữ liệu điện tử có ký số qua Cổng giám định BHYT của BHXH Việt Nam (qua kết nối API). Cách 2: Nhập dữ liệu thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định BHYT (chỉ áp dụng đối với các cơ sở chưa có khả năng trích chuyển dữ liệu điện tử).

Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị liên quan, xây dựng quy trình, lập kế hoạch triển khai cụ thể; lập, gửi danh sách cán bộ được phân công (gồm họ tên, chức vụ, phòng ban, số điện thoại, đơn vị) về Sở Y tế trước ngày 17-3-2023. Đồng thời, điển đầy đủ thông tin vào biểu mẫu tại địa chỉ https://g2.by/WT3f.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

Duy Tuân

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 955
Lượt truy cập trong tuần: 8202
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1276052
Tổng số lượt truy cập: 39319362
Về đầu trang