TUYỂN DỤNG

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng

Ngày đăng 08/11/2019 | 08:46  | Lượt xem: 105
Xem chi tiết tại đây: 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

Ngày đăng 08/11/2019 | 08:45  | Lượt xem: 206
Xem chi tiết tại đây: 

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Ngày đăng 08/11/2019 | 08:43  | Lượt xem: 103
Xem chi tiết tại đây:

Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Ngày đăng 08/11/2019 | 08:23  | Lượt xem: 31
Xem chi tiết tại đây:  

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (thi tuyển)

Ngày đăng 25/10/2019 | 06:30  | Lượt xem: 2286
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (thi tuyển)

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (xét tuyển)

Ngày đăng 25/10/2019 | 06:28  | Lượt xem: 867
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (xét tuyển)

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Ngày đăng 25/10/2019 | 11:06  | Lượt xem: 1314
Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn...

Ngày đăng 25/10/2019 | 11:04  | Lượt xem: 560
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn...

Thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 25/10/2019 | 11:01  | Lượt xem: 1087
Thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành phố ...

Ngày đăng 17/10/2019 | 10:54  | Lượt xem: 166
Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất...

Sở Y tế Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Ngày đăng 17/10/2019 | 10:07  | Lượt xem: 759
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y...
Về đầu trang