TUYỂN DỤNG

5658/TB-SYT Thông báo danh sách ứng viên tham dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 3)

Ngày đăng 01/12/2023 | 04:40  | Lượt xem: 68
5658/TB-SYT Thông báo danh sách ứng viên tham dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 3)

28/TB-HĐTT Thông báo kết quả thi viết kỳ thi tuyển viên chức lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Ngày đăng 23/11/2023 | 08:40  | Lượt xem: 260
28/TB-HĐTT Thông báo kết quả thi viết kỳ thi tuyển viên chức lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

27/HĐTT V/v hướng dẫn xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2023 (đợt 2)

Ngày đăng 22/11/2023 | 09:07  | Lượt xem: 79
27/HĐTT V/v hướng dẫn xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2023 (đợt 2)

22/TB-HĐTT Thông báo về việc triệu tập ứng viên tham gia thi viết tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Ngày đăng 16/11/2023 | 10:32  | Lượt xem: 158
Văn bản 22/TB-HĐTT Thông báo về việc triệu tập ứng viên tham gia thi viết tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 16/11/2023 | 10:32  | Lượt xem: 57
Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Sóc Sơn

Tài liệu ôn tập của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội

Ngày đăng 14/11/2023 | 06:15  | Lượt xem: 76
Tài liệu ôn tập của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội

Tài liệu ôn tâp của TTYT huyện Hoài Đức

Ngày đăng 14/11/2023 | 06:06  | Lượt xem: 84
Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Hoài Đức

Tài liệu ôn tập của Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ

Ngày đăng 14/11/2023 | 05:55  | Lượt xem: 53
Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Phúc Thọ Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Phúc Thọ (tiếp)

Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Ngày đăng 07/11/2023 | 11:05  | Lượt xem: 180
Văn bản 5238/TB-SYT Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Thông báo thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2023 (đợt 3)

Ngày đăng 02/11/2023 | 03:26  | Lượt xem: 144
Văn bản 5167/TB-SYT Thông báo thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2023 (đợt 3) Mẫu đơn đăng ký dự thi:

5100/KH-SYT Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 3)

Ngày đăng 31/10/2023 | 11:40  | Lượt xem: 76
5100/KH-SYT Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 3)

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chọn chức danh Giám đốc TTYT huyện Sóc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, Phó Giám đốc TTYT huyện Phúc Thọ

Ngày đăng 12/10/2023 | 09:20  | Lượt xem: 192
Văn bản 4714/TB-SYT ngày 12/10/2023: Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chọn chức danh Giám đốc TTYT huyện Sóc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi...

16/TB-HĐTT Thông báo kết quả thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt I)

Ngày đăng 11/10/2023 | 04:12  | Lượt xem: 219
16/TB-HĐTT Thông báo kết quả thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt I)

Văn bản 4403/TB-SYT Về việc điều chỉnh Kế hoạch và Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Ngày đăng 29/09/2023 | 11:22  | Lượt xem: 177
Văn bản 4403/TB-SYT Về việc điều chỉnh Kế hoạch và Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 2)

Văn bản 13/TB-HĐTT Thông báo kết quả thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 1)

Ngày đăng 29/09/2023 | 11:22  | Lượt xem: 239
Văn bản 13/TB-HĐTT Thông báo kết quả thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 1)

Văn bản 12/HĐTT Về việc hướng dẫn xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 1)

Ngày đăng 29/09/2023 | 11:21  | Lượt xem: 118
12/HĐTT Về việc hướng dẫn xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 (đợt 1)

Tài liệu ôn tập của TTYT quận Tây Hồ

Ngày đăng 22/09/2023 | 12:22  | Lượt xem: 152
Tài liệu ôn tập của TTYT quận Tây Hồ

Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Thanh Trì

Ngày đăng 22/09/2023 | 12:21  | Lượt xem: 97
Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Thanh Trì

Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 22/09/2023 | 12:20  | Lượt xem: 96
Tài liệu ôn tập của TTYT huyện Phú Xuyên

Tài liệu ôn tập của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2023 | 12:19  | Lượt xem: 96
Tài liệu ôn tập của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 134
Lượt truy cập trong tuần: 2646
Lượt truy cập trong tháng: 14907
Lượt truy cập trong năm: 5648378
Tổng số lượt truy cập: 43691688
Về đầu trang