TUYỂN DỤNG

Thông báo 187/TB-SYT
Ngày đăng 10/01/2020 | 14:14  | Lượt xem: 10430

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem chi tiết tại đây: https://soyte.hanoi.gov.vn/vi_VN/van-ban-chi-ao-ieu-hanh?p_p_id=4_WAR_portalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_4_WAR_portalvbpqportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_4_WAR_portalvbpqportlet_vanBanPhapQuyId=108092&_4_WAR_portalvbpqportlet_backURL=https%3A%2F%2Fsoyte.hanoi.gov.vn%2Fvi_VN%2Fvan-ban-chi-ao-ieu-hanh%3Fp_p_id%3D4_WAR_portalvbpqportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

BAN BIÊN TẬP

Thống kê truy cập

Đang online: 796
Lượt truy cập trong tuần: 199430
Lượt truy cập trong tháng: 481639
Lượt truy cập trong năm: 4001216
Tổng số truy cập: 5223107
Về đầu trang