TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO V/v hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày đăng 30/11/2022 | 09:33  | Lượt xem: 316

Xem chi tiết tại đây

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang