Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
197/SYT-QLBHYTCNTT V/v tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” -iHaNoi 10/07/2024
233/KL-TTr Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội 02/07/2024
116/KL-TTr Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa ngoài công lập trên địa bàn thành phố 02/07/2024
2984/TB-SYT Thông báo về việc niêm yết công khai 100 thủ tục hành chính đang tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Sở Y tế thành phố Hà Nội 01/07/2024
2547/SYT-VP Về việc thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế 12/06/2024
2067/SYT-VP Về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại các Bộ phận Một cửa trực thuộc Sở Y tế 20/05/2024
802/KH-SYT Kế hoạch thực hiện khảo sát, đánh giá hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú của ngành y tế Hà Nội năm 2024 26/02/2024
735/KH-SYT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của ngành y tế Hà Nội năm 2024 26/02/2024
768/KH-SYT Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của ngành y tế Hà Nội 26/02/2024
3229/TB-SYT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 24/07/2023
08.07.2023 Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội dành cho công dân, doanh nghiệp cơ quan nhà nước năm 2023 08/07/2023
2854/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế Hà Nội 08/07/2023
2149/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế Hà Nội 08/07/2023
1673/TB-SYT Thông báo về việc niêm yết công khai 120 thủ tục hành chính đang thực hiện tại bộ phận Một cửa Sở Y tế thành phố Hà Nội 06/07/2023
1355/SYT-VP Thực hiện Công văn số 744/UBND-KSTTHC ngày 21/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú 11/04/2023
466/KH-SYT Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của ngành y tế Hà Nội 11/02/2023