VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5234/SYT-NVD Thu hồi thuốc Greaxim 2g, VD-33386-19 và Greaxim, VD-18235-13 Sở Y Tế 23/11/2022
2048/QĐ-SYT Quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (đợt 3) Sở Y Tế 21/11/2022
4892/SYT-TCCB Triển khai công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế Sở Y Tế 07/11/2022
1882/QĐ-SYT Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả Sở Y Tế 03/11/2022
4699/SYT-NVD Thu hồi thuốc Hepasyzin Sở Y Tế 24/10/2022
4501/SYT-NVD Về việc thu hồi thuốc Nidal®Day Sở Y Tế 17/10/2022
4362/SYT-NVD Thu hồi thuốc Batiwell Sở Y Tế 05/10/2022
4291/SYT-NVD Thu hồi thuốc Sở Y Tế 29/09/2022
4290/SYT-NVD Thu hồi thuốc Levosum Sở Y Tế 29/09/2022
302/SYT-NVD Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022 Sở Y Tế 12/09/2022
3957/SYT-NVD Thu hồi thuốc Pannefia-40 Sở Y Tế 07/09/2022
3802/SYT-NVD Về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 29/08/2022
3801/SYT-NVD Thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 29/08/2022
08/GTT-HĐTT Về việc triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ thi tuyển viên chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 24/08/2022
07/TB-HĐTT Thông báo về việc tổ chức phần thi viết kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 24/08/2022
3745/SYT-NVD Mẫu Ophazidon giả, số lô: 290621; 390721; 540921; 691121 Sở Y Tế 24/08/2022
3715/SYT-NVD Về việc tăng cường kiểm tra, truyền thông phòng chống thuốc giả Sở Y Tế 22/08/2022
3671/SYT-KHTC Về việc tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa Sở Y Tế 22/08/2022
3632/SYT-NVD Thu hồi thuốc Rotundin không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 17/08/2022
3633/SYT-NVD Về việc mẫu Cefuroxim 500 giả Sở Y Tế 17/08/2022