VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4291/SYT-NVD Thu hồi thuốc Sở Y Tế 29/09/2022
4290/SYT-NVD Thu hồi thuốc Levosum Sở Y Tế 29/09/2022
302/SYT-NVD Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022 Sở Y Tế 12/09/2022
3957/SYT-NVD Thu hồi thuốc Pannefia-40 Sở Y Tế 07/09/2022
3802/SYT-NVD Về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 29/08/2022
3801/SYT-NVD Thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 29/08/2022
08/GTT-HĐTT Về việc triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ thi tuyển viên chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 24/08/2022
07/TB-HĐTT Thông báo về việc tổ chức phần thi viết kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 24/08/2022
3745/SYT-NVD Mẫu Ophazidon giả, số lô: 290621; 390721; 540921; 691121 Sở Y Tế 24/08/2022
3715/SYT-NVD Về việc tăng cường kiểm tra, truyền thông phòng chống thuốc giả Sở Y Tế 22/08/2022
3671/SYT-KHTC Về việc tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa Sở Y Tế 22/08/2022
3632/SYT-NVD Thu hồi thuốc Rotundin không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 17/08/2022
3633/SYT-NVD Về việc mẫu Cefuroxim 500 giả Sở Y Tế 17/08/2022
05/QĐ-HĐTD Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục tài liệu ôn tập thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 15/08/2022
3582/SYT-KHTC Về việc đẩy mạnh triển khai sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT Sở Y Tế 12/08/2022
04/QĐ-HĐTT Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 09/08/2022
3366/SYT-NVD Thu hồi thuốc PQA Sinh khí không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 08/08/2022
3365/SYT-NVD Thu hồi thuốc Rabesta 20 Sở Y Tế 08/08/2022
3430/SYT-TCCB Về việc lùi thời gian tổ chức thi viết và thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 04/08/2022
3405/SYT-NVD Thuốc giả Salonpas Gel Sở Y Tế 03/08/2022