VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
24.11.2021 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 24/11/2021 Sở Y Tế 02/12/2021
30.11.2021 Phòng xét nghiệm vi sinh Y học Labo TH Việt Nam trực thuộc Công ty cổ phần bệnh viện Labo TH Việt Nam – Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Khác 01/12/2021
56/BV Khoa xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ - Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Khác 01/12/2021
2293/CB-BV Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp – cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Khác 01/12/2021
01/2021/TT Trung tâm tiêm chủng vắc xin dịch vụ Tâm Nhung – Thanh Trì – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 01/12/2021
30.11.2021 Công ty cổ phần Thương mại, Công nghiệp và Dịch vụ 3S – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 30/11/2021
30.11.2021 Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng và môi trường NASSA – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 30/11/2021
24.11.2021 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh (37 nhân sự bổ sung; 26 nhân sự thôi hành nghề; 4 nhân sự điều chỉnh thay đổi thông tin đăng ký hành nghề) Sở Y Tế 30/11/2021
23.11.2021 Công ty TNHH ICEP Việt Nam - cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 29/11/2021
23.11.2021 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tâm An Biotech – cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt (13 nhân sự bổ sung) Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện Mỹ Đức (16 nhân sự hành nghề; 11 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Việt Hàn (21 nhân sự) Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm (22 nhân sự hành nghề; 05 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (12 nhân sự) Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (35 nhân sự) Sở Y Tế 29/11/2021
24.11.2021 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT quận Hoàng Mai (Bổ sung 02 nhân sự) Sở Y Tế 29/11/2021
20003/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Sở Y Tế 23/11/2021
20054/SYT-NVD Thu hồi thuốc Nutrohadi F không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 23/11/2021
22.11.2021 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và danh sách nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội (18 nhân sự đăng ký hành nghề; 11 nhân sự thôi đăng ký hành nghề) Sở Y Tế 23/11/2021