Văn bản về xét nghiệm Covid-19

Hiển thị 1 - 20 trong 27 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1727/SYT-KHTC Về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Sở Y Tế 20/04/2022
1157/BYT-KHTC Về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Bộ Y Tế 14/03/2022
02/2022/TT-BYT Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Bộ Y Tế 23/02/2022
6335/BYT-DP Bảo đảm công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 Bộ Y Tế 11/08/2021
6333/BYT-DP V/v củng cố, tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 Bộ Y Tế 11/08/2021
5825/BYT-BH Hướng dẫn thực hiện mã hóa xét nghiệm Covid-19 theo Công văn số 5378/BYT-KHTC Bộ Y Tế 29/07/2021
5264/BYT-DP 1/7/2021 V/v xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 Bộ Y Tế 24/07/2021
2626/QĐ-BYT Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19 Bộ Y Tế 28/05/2021
3848/BYT-DP Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới Bộ Y Tế 10/05/2021
2263/QĐ-BYT Quyết định số 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký Bộ Y Tế 07/05/2021
2022/QĐ-BYT Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 Bộ Y Tế 28/04/2021
1817/QĐ-BYT Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 Bộ Y Tế 07/04/2021
1636/QĐ-BYT Quyết định số 1636/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt nam (Đợt 03/2021) Bộ Y Tế 18/03/2021
1637/QĐ-BYT Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chấn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam Bộ Y Tế 08/03/2021
1436/QĐ-BYT Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ “xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn) Bộ Y Tế 04/03/2021
219/QĐ-BYT Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 Bộ Y Tế 29/01/2021
5188/QĐ-BYT Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y Tế 14/12/2020
4042/QĐ-BYT Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 Bộ Y Tế 21/09/2020
3888/QĐ-BYT Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” Bộ Y Tế 08/09/2020
3597/QĐ-BYT Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19 Bộ Y Tế 18/08/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 27 kết quả.