VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
905/TB-BVML Bệnh viện đa khoa Mê Linh - Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 14/10/2019
905/TB-BVML Bệnh viện đa khoa Mê Linh - Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 14/10/2019
1511/BVNTU-KSNK Bệnh viện Nhi Trung ương - cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 11/10/2019
42/CV-GVN Chi nhánh Trung tâm tiêm chủng vắc xin GIONG Mê Linh - Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 10/10/2019
518/BVĐKĐA Phòng Tiêm chủng - Bệnh viện đa khoa Đông Anh - Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 09/10/2019
4350/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Ba Vì từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 04/10/2019
01/TB-TTTC Trung tâm tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng Đông Anh -Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Khác 03/10/2019
1196/BVMTW Bệnh viện Mắt Trung ương - Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Khác 02/10/2019
4266/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Thạch Thất từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4265/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Mê Linh từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4264/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Đông Anh từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4263/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Thường Tín từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4262/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Phú Xuyên từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4261/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Phúc Thọ từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4260/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn Thị xã Sơn Tây từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4259/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Chương Mỹ từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4258/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Gia Lâm từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4257/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Ứng Hòa từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4256/SYT-QLHNYDTN Danh sách cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Hoài Đức từ ngày 1/8/2019-30/9/2019 Sở Y Tế 01/10/2019
4241/SYT-NVY Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân trực thuộc Công ty TNHH Medlatec Thanh Xuân - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài Sở Y Tế 01/10/2019