2. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Thứ tư - 03/04/2019 22:24
Xem chi tiết tại đây:
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501528&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10711&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) (QT-28)
1 Mục đích:
Quy định về trình tự, thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Dược (CCHND) theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)
2 Phạm vi:
Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu Cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất). Cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế Hà Nội
3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lý
  - Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 04/6/2016 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị Định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm;
 - Các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan.
3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  1. Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo Mẫu số 04 tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng x  
  2. Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trường hợp bị mất phải có cam kết của người đề nghị cấp lại. x  
3.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
3.4 Thời gian xử lý
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin địa Website: https://dichvucong.hanoi.gov.vn đến Bộ phận Một cửa - Sở Y tế
3.6 Lệ phí
  Không
3.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
Bước 1 Nộp Hồ sơ trực tuyến xin cấp lại CCHND Cá nhân Trong và ngoài giờ hành chính Theo mục 3.2
Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến Bộ phận Một cửa 01 ngày Tin nhắn/Email gửi cho công dân trên hệ thống trực tuyến
Bước 3 Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Bộ phận Một cửa Thao tác trên máy tính
Bước 4 Chuyên viên Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đạt: Chuyển về bộ phận 1 cửa để công dân bổ sung hồ sơ
- Nếu hồ sơ đạt: Chuyển bước hồ sơ cho Hội đồng tư vấn xét duyệt
Chuyên viên phòng QLHNYDTN Thông tin kết quả thẩm định hồ sơ gửi công dân qua địa chỉ email đăng ký
Bước 5 Hội đồng tư vấn xem xét hồ sơ, cho ý kiến vào phiếu trình cấp CCHND:
  • Sau thời gian quy định (01 ngày), nếu thành viên hội đồng không có ý kiến, hồ sơ sẽ được tự động cập nhật trạng thái đồng ý. Phần mềm sẽ có thống kê về số lượt hồ sơ tự động đồng ý đối với mỗi thành viên hội đồng
Hội đồng tư vấn 01 ngày Phiếu trình có ý kiến
Bước 6 Chuyên viên hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng xét duyệt, ký nháy Bản giấy CCHN Dược (CCHND được hệ thống tự động lấy số, ngày cấp)
- Đồng ý: Thực hiện chuyển bước, trình lãnh đạo Sở phê duyệt, ký nháy bản giấy CCHND do chuyên viên trình
- Không đồng ý: Có ý kiến cụ thể
Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLHNYDTN 01 ngày -Tờ trình
- Dự thảo CCHND
Bước 7 Phê duyệt CCHN Dược do phòng được phân công trình Lãnh đạo Sở 01 ngày -Tờ trình
- CCHND
Bước 8 Tiếp nhận kết quả, lấy dấu, vào sổ theo dõi, bàn giao kết quả cho Bộ phận Một cửa và lưu trữ hồ sơ Chuyên viên phòng QLHNYDTN, Văn thư, Bộ phận Một cửa 01 ngày CCHND  đã được phê duyệt
Bước 9 Trong vòng 05 ngày sau khi có kết quả chuyên viên thụ lý hồ sơ cập nhật thông tin người được cấp CCHN lên Website của Sở Y tế. Phòng QLHNYDTN. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội
 
05 ngày sau khi có kết quả CCHND
 
4 BIỂU MẪU
  1.Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược
2.Mẫu Chứng chỉ hành nghề Dược
4.Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây