TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Khẩn trương tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phân bổ đợt 185-186
Ngày đăng 20/02/2023 | 21:48  | Lượt xem: 205

Ngày 17/2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế có công văn số 279/VSDTTƯ- TCQG yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh dịch tế/Pasteur khẩn trương tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phân bổ đợt 185-186.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Công văn nêu rõ ngày 8/02/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quyết định số 64 và 65/QĐ-VSDTTƯ về việc phân bổ 504.000 liều vắc xin Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (đợt 185) và 832.900 liều vắc xin AstraZeneca người lớn (đợt 186) cho 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Hiện nay, vắc xin đã được chuyển đến các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur.

Để kịp thời cung ứng vắc xin cho các địa phương triển khai tiêm chủng và sử dụng hiệu quả vắc xin phân bổ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh chủ động liên hệ với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để sớm tiếp nhận vắc xin Covid-19 được phân bổ. Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin cho các nhóm đối tuổi để nâng cao tỷ lệ và sử dụng hiệu quả vắc xin được phân bổ. Tiếp tục rà soát đối tượng và nhu cầu bổ sung vắc xin (nếu cần) gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để lập kế hoạch dự trữ vắc xin và cung cấp kịp thời.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh khẩn trương cung ứng vắc xin Pfizer và AstraZeneca cho các tỉnh, thành phố thuộc khu vực để các đơn vị triển khai tiêm chủng. Hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn các địa phương trong quá trình triển khai tiêm chủng để đẩy nhanh tiến độ. Tổng hợp nhu cầu bổ sung vắc xin Covid-19 của các địa phương (nếu có).

Hạnh Nguyễn

Về đầu trang