TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng Covid-19
Ngày đăng 13/03/2023 | 09:49  | Lượt xem: 190

Ngày 10/03/2023, Bộ Y tế có công văn số 1234/BYT-DP gửi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Công văn nêu rõ, căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), trong thời gian Bộ Y tế cùng các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực triển khai và đạt được một số thành tích nhất định về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cũng theo báo cáo tổng hợp số liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tính đến ngày 31/1/2023, tổng số vắc xin mũi tiêm thực tế đã thực hiện trên cả nước là 266.118.289 mũi tiêm, trong đó mũi tiêm đã được cập nhật lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (Hệ thống: http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn): 251.392.985 mũi tiêm, còn 13.178.251 mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống.

Đồng thời, theo báo cáo của một số địa phương, nguyên nhân của tình trạng trên là do các địa phương chưa nhập kịp thời các mũi tiêm đã thực hiện, không có đủ thông tin các mũi tiêm từ lực lượng vũ trang, mũi tiêm cho phạm nhân, trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội… Hiện nay, ngành y tế địa phương không thể hồi cứu lại thông tin cho đối tượng thay đổi nơi cư trú và khó xác minh lại thông tin để nhập bổ sung lên Hệ thống.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 16/11/2022 về triển khai Đề án 06 và để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng quy định, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06, Sở Y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị liên quan tại địa phương rà soát, tổng hợp tình trạng nhập dữ liệu theo biểu mẫu, phối hợp và thống nhất số mũi tiêm đã thực hiện và báo cáo từ các nguồn (báo cáo nhanh hang ngày, báo cáo bằng văn bản, số liệu nhập trên Hệ thống) và nhập bổ sung các thông tin mũi tiêm còn thiều lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19(Hệ thống: http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn) tính đến ngày 31/01/2023.

Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát, đôn đốc các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn mình quản lý tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại văn bản số 4549/BYT-CNTT của Bộ Y tế ngày 23/08/2022.

Hạnh Nguyễn

Về đầu trang