VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3313/SYT-NVD Tăng cường quản lý mỹ phẩm Sở Y Tế 19/07/2024
16.07.2024 1072/YDCT-QLD; 1073/YDCT-QLD; 1074/YDCT-QLD; 1075/YDCT-QLD; 1076/YDCT-QLD; 1077/YDCT-QLD; 1078/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền về việc thuốc giả viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN; viên hoàn cứng NHỨC KHỚP TÊ BẠI HOÀN; viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN GOLD; viên hoàn cứng GAI CỐT HOÀN; viên hoàn cứng VIÊM MŨI XOANG Bộ Y Tế 17/07/2024
3258/KH-SYT Kế hoạch Triển khai Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành y tế Hà Nội năm 2025 Sở Y Tế 17/07/2024
3251/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Sở Y Tế 17/07/2024
3192/SYT-NVD V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm Sở Y Tế 11/07/2024
74/2024/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Chính Phủ 10/07/2024
73/2024/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính Phủ 10/07/2024
3133/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và nhãn mỹ phẩm lưu hành không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm Sở Y Tế 09/07/2024
3096/SYT-NVD V/v tăng cường công tác quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần Sở Y Tế 05/07/2024
3085/SYT-VP Về việc triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền Sở Y Tế 05/07/2024
2980/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sở Y Tế 01/07/2024
2979/SYT-NVD V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 của Bộ Y tế Sở Y Tế 01/07/2024
2972/SYT-VP Về việc tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở Y Tế 01/07/2024
2956/TB-SYT Thông báo kết quả xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài khoa học cấp Sở để đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xét, duyệt cấp Thành phố đợt 2/2024 Sở Y Tế 28/06/2024
2846/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Sở Y Tế 25/06/2024
2824/SYT-VP Về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử Việt Nam Sở Y Tế 25/06/2024
2648/SYT-VP Vv tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID Sở Y Tế 17/06/2024
347/QĐ-QLD Quyết định về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (10 loại thuốc, có phụ lục đính kèm) Bộ Y Tế 06/06/2024
2345/SYT-VP V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 Sở Y Tế 03/06/2024
1519/QĐ-SYT Quyết định Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và loại B Sở Y Tế 03/06/2024