VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
308/SYT-NVD Triển khai thực hiện Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 9/12/2021 của Bộ Y tế Sở Y Tế 21/01/2022
362/SYT-KHTC Triển khai thực hiện Quyết định 5865/QĐ-BYT của Bộ Y tế Sở Y Tế 21/01/2022
363/SYT-KHTC Tuân thủ quy định về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Sở Y Tế 21/01/2022
296/KH-SYT Kế hoạch phòng, chống dịch ngành y tế Hà Nội năm 2022 Sở Y Tế 16/01/2022
281/KH-SYT Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Sở Y tế Sở Y Tế 16/01/2022
244/KH-SYT Kế hoạch công tác điều dưỡng ngành y tế Hà Nội năm 2022 Sở Y Tế 16/01/2022
226/SYT-QLHNYDTN 226/SYT-QLHNYDTN Kế hoạch đánh giá duy trì đáp ứng cơ sở kinh doanh dược năm 2022 Sở Y Tế 14/01/2022
148/SYT-NVY 148/SYT-NVY Về việc triển khai Quyết định 5946/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 Sở Y Tế 12/01/2022
189/SYT-NVY 189/SYT-NVY về việc triển khai quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 7/1/2022 của Bộ Y tế Sở Y Tế 12/01/2022
154/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
155/KH-SYT Kiểm tra công tác mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội Sở Y Tế 12/01/2022
162/KH-SYT Kế hoạch phát triển phục hồi chức năng năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
113/SYT-NVD 113/SYT-NVD về việc thay đổi cập nhật trong quy trình sử dụng thuốc Molnupiravir Sở Y Tế 12/01/2022
117/KH-SYT Kế hoạch đảm bảo công tác An toàn giao thông của ngành y tế Hà Nội năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
119/KH-SYT Kế hoạch quản lý chất thải y tế năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
120/KH-SYT Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền ngành y tế Hà Nội năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
24007/KH-SYT Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
24029/KH-SYT Kế hoạch công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ngành y tế Hà Nội năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
159/KH-SYT Kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức của Sở Y tế năm 2022 Sở Y Tế 12/01/2022
161/KH-SYT Kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 Sở Y Tế 12/01/2022