quản lý hành nghề 2021

09 quyết định (170-178) về việc thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A

Ngày đăng 07/02/2022 | 08:51  | Lượt xem: 559
170/QĐ-SYT: Công ty TNHH Thái Giang Việt Nam 171/QĐ-SYT: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Văn Dương 172/QĐ-SYT: Công ty TNHH Minh Long Medical Việt Nam ...

142/QDĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Trần Thị Kim Hà

Ngày đăng 07/02/2022 | 08:46  | Lượt xem: 763
Xem tại đây:

141/QDĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thanh Thủy

Ngày đăng 07/02/2022 | 08:45  | Lượt xem: 673
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 26/1/2022

Ngày đăng 27/01/2022 | 04:27  | Lượt xem: 343
Xem tại đây:

24.01.2022: Phòng tiêm chủng MediVac – Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Ngày đăng 27/01/2022 | 04:19  | Lượt xem: 1005
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 19/1/2022

Ngày đăng 21/01/2022 | 01:55  | Lượt xem: 193
Xem tại đây:
Về đầu trang