Cấp thẻ người giới thiệu thuốc 2022

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3376/SYT-NVD Về việc hủy công bố người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Novartis Việt Nam ( Có danh sách kèm theo) Sở Y Tế 12/08/2022
3577/SYT-NVD Về việc công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Servier Việt Nam ( Có danh sách kèm theo) Sở Y Tế 12/08/2022
3481/SYT-NVD Công bố danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam Sở Y Tế 09/08/2022
3325/SYT-NVD Hủy công bố người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Gedeon Richter Việt Nam (01 nhân sự trong tổng số 21 nhân sự đã được công bố trên website Sở Y tế Hà Nội ngày 23/5/2022) Sở Y Tế 02/08/2022
3097/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam Sở Y Tế 12/07/2022
2809/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam Sở Y Tế 01/07/2022
2689/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Gedeon Richter Việt Nam và Công ty TNHH Bayer Việt Nam Sở Y Tế 23/06/2022
2549/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Servier (Việt Nam) Sở Y Tế 10/06/2022
2234/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Gedeon Richter Việt Nam Sở Y Tế 24/05/2022
2230/SYT-NVD Hủy công bố người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Novartis Việt Nam Sở Y Tế 24/05/2022
1913/SYT-NVD Hủy công bố người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Sở Y Tế 05/05/2022
1586/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH dược phẩm GSK Việt Nam (50 người) Sở Y Tế 12/04/2022
956/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Novartis Việt Nam Sở Y Tế 01/03/2022
524/SYT-NVD Công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam; Công ty TNHH dược phẩm GSK Việt Nam Sở Y Tế 07/02/2022
Về đầu trang