Dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn 2022

Hiển thị 1 - 20 trong 24 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20.07.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Hoa - Cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 26/07/2022
11.07.2022 Phiếu thông tin Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường Hồng Tiến tại Hà Nội – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 13/07/2022
04.07.2022 Phiếu thông tin Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long - Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 12/07/2022
06.07.2022 Phiếu thông tin Công ty Cổ phần Khử trùng – Trừ mối Thăng Long - Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 12/07/2022
28.06.2022 Phiếu thông tin Văn phòng đại diện – Công ty TNHH MTV Toàn diện – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 05/07/2022
20.06.2022 Công ty cổ phần WELLIV DW – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 27/06/2022
07.06.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TM&DV Trần Gia – cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 16/06/2022
07.06.2022 Phiếu thông tin Công ty cổ phần Công nghệ và Xây dựng Việt Phát – cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 16/06/2022
01.06.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Việt Nam – Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 02/06/2022
01.06.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH Cây xanh Tùng Lâm – Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 02/06/2022
14.04.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và Phát triển Thiên An - cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 26/04/2022
19.04.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH Bọt Xanh - cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 26/04/2022
12.04.2022 Phiếu thông tin Công ty TNHH Foodtech – Chi nhánh Hà Nội - cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 26/04/2022
30.03.2022 Công ty TNHH Vesco Pest Control – cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 31/03/2022
25.03.2022 Công ty Cổ phần Biotech Group Việt Nam – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 28/03/2022
25.03.2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ HNK - Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 28/03/2022
25.03.2022 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tri Axis Việt Nam- Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 28/03/2022
03.03.2022 Công ty cổ phần tập đoàn Mai Hoa – cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 09/03/2022
23.02.2022 Chi nhánh Công ty TNHH Rentokil Initial (Việt Nam) tại Hà Nội – Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 01/03/2022
15.02.2022 Công ty TNHH Dược phẩm Korea-Greenlife – Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y Tế 23/02/2022
Hiển thị 1 - 20 trong 24 kết quả.
Về đầu trang