Danh sách người đăng ký hành nghề 2022

Hiển thị 1 - 20 trong 43 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10.06.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà (17 nhân sự) Sở Y Tế 15/06/2022
10.06.2022 Danh sách nhân sự thôi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Phổi Hà Nội (02 nhân sự) Sở Y Tế 15/06/2022
31.05.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội (bổ sung 04 nhân sự) Sở Y Tế 02/06/2022
31.05.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của TTYT quận Nam Từ Liêm Sở Y Tế 01/06/2022
23.05.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội (bổ sung 28 nhân sự) Sở Y Tế 23/05/2022
16.05.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (bổ sung 31 nhân sự) Sở Y Tế 18/05/2022
16.05.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai (bổ sung 04 nhân sự) Sở Y Tế 18/05/2022
27.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội (bổ sung 47 nhân sự) Sở Y Tế 04/05/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh (48 nhân sự đăng ký; 04 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề và danh sách nhân sự thôi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện Hoài Đức (05 nhân sự đăng ký; 02 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (bổ sung 07 nhân sự) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội (bổ sung 14 nhân sự; 03 nhân sự thôi hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
18.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội (bổ sung 01 nhân sự; 06 nhân sự thôi hành nghề; 01 nhân sự đề nghị điều chỉnh do sai số chứng chỉ hành nghề) Sở Y Tế 18/04/2022
31.03.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề và nhân sự thôi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Anh (bổ sung 06 nhân sự; thôi hành nghề 06 nhân sự) Sở Y Tế 05/04/2022
01.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc (29 nhân sự) Sở Y Tế 05/04/2022
01.04.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Đông (bổ sung 02 nhân sự; thôi hành nghề 01 nhân sự) Sở Y Tế 05/04/2022
01.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT Sóc Sơn (63 nhân sự) Sở Y Tế 05/04/2022
01.04.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh (23 nhân sự) Sở Y Tế 05/04/2022
29.03.2022 Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn (12 nhân sự) Sở Y Tế 31/03/2022
16.03.2022 Danh sách bổ sung nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (bổ sung 09 nhân sự) Sở Y Tế 23/03/2022
Hiển thị 1 - 20 trong 43 kết quả.
Về đầu trang