Cơ sở đạt GSP 2022

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05.07.2022 Danh sách cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 1/7/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 05/07/2022
26.06.2022 Danh sách cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 23/6/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 28/06/2022
16.06.2022 Danh sách cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 13/6/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 16/06/2022
09.06.2022 Danh sách cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 2/6/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 09/06/2022
31.05.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 31/5/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 02/06/2022
27.04.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 27/4/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 04/05/2022
26.04.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 21/4/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 26/04/2022
14.04.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 12/4/2022 Sở Y Tế 14/04/2022
28.03.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 28/3/2022 Sở Y Tế 30/03/2022
15.03.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 15/3/2022 Sở Y Tế 23/03/2022
28.02.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 24.02.2022 Sở Y Tế 01/03/2022
15.02.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 9/2/2022 Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 15/02/2022
Về đầu trang