cải cách hành chính

Văn bản theo lĩnh vực: Khám chữa bệnh

Ngày đăng 10/11/2019 | 04:45  | Lượt xem: 94
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 ...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/08/2019 | 05:18  | Lượt xem: 26
Xem chi tiết tại đây:  http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-UBND-cap-huyen-950/

5. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Ngày đăng 11/05/2019 | 03:43  | Lượt xem: 36
Xem chi tiết tại đây:

4. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:42  | Lượt xem: 44
Xem chi tiết tại đây:

3. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Ngày đăng 09/05/2019 | 03:41  | Lượt xem: 14
Xem chi tiết tại đây:

1. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Ngày đăng 08/05/2019 | 03:39  | Lượt xem: 10
Xem chi tiết tại đây:

6. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Ngày đăng 07/05/2019 | 03:34  | Lượt xem: 10
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=588503&Keyword=&filter=

5. Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày đăng 06/05/2019 | 03:33  | Lượt xem: 4
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=533372&Keyword=&filter=

4. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Ngày đăng 05/05/2019 | 03:33  | Lượt xem: 6
Xem chi tiết tại đây

3. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bênh, chữa bệnh

Ngày đăng 04/05/2019 | 12:00  | Lượt xem: 3
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=262597&Keyword=&filter=

2. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:31  | Lượt xem: 6
Xem chi tiết tại đây

1. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:30  | Lượt xem: 5
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=262280&Keyword=&filter=1

2. Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:27  | Lượt xem: 12
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=553515&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=H%C3%A0%20N%E1%BB%99i

1. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Ngày đăng 03/05/2019 | 03:26  | Lượt xem: 3
Xem chi tiết tại đây: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=553512&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
Về đầu trang